ATHLETES

Kazuma OKAMOTO

2003/09/19

John HIGASHI

2002/05/2

Yuma MORI

2001/07/2

Noah Kenshin BROWNE

2001/05/27

Koki HARADA

2000/08/6

Shimpei FUKUOKA

2000/06/27

Ryota TAKADA

2000/06/10

Aoi KUDO

2000/05/31

Ryoma EGUCHI

1999/10/22

Koki HASEGAWA

1999/04/27